Energetski certifikat

Energetski certifikat je svojevrsna energetska osobna iskaznica zgrade u kojoj je točno izraženo koliko pojedina zgrada energije troši, koliko nepotrebno gubi te kojem energetskom razredu pripada. Energetski certifikat je zakonska obveza i uvjet za dobivanje uporabne dozvole.

Sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi. Svrha energetskog certificiranja je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava, te kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade.